Sharing is caring!

Bij het zoeken naar alternatieve energiebronnen liggen veel potentiële oplossingen op tafel. Biomassa-energie is zo’n oplossing of toch niet?

Biomassa-energie is uniek omdat het al sinds het begin van de mensheid in primitieve vormen bestaat. Het verbranden van hout in een grot is een vorm van biomassa-energie, dat is gewoon de omzetting van een organisch materiaal op een manier die warmte produceert. Een vuur zet bijvoorbeeld het organische hout om in warmte. Daarin ligt echter het probleem.

De aarde warmt op volgens vele mensen

De opwarming van de aarde is een veelbesproken kwestie waarbij iedereen een sterke mening heeft en niemand schijnbaar bereid is om naar de andere kant te luisteren. Wat uw mening over dit onderwerp ook is, het is duidelijk dat we in onze moderne beschaving een absolute ton aan koolstofhoudende gassen produceren. Dit is een sleutelkwestie, aangezien de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer een belangrijke factor is in de klimaatregeling op onze planeet.

Hoe werkt energie opwekking via biomassa dan?

Om de problemen van biomassa als energievorm te begrijpen, moet men de biomassacyclus begrijpen die op de planeet voorkomt. Vereenvoudigd, de biomassakringloop reguleert de hoeveelheid koolstof in onze atmosfeer. De biomassa, voornamelijk in de vorm van planten, gebruikt koolstof om te groeien en de biosfeer werkt effectief als een spons voor koolstof. Dit sponseffect heeft echter grenzen.

Net als bij een spons in de keuken kan de biomassa slechts zoveel koolstof in één keer opzuigen. Als er te veel koolstof in de atmosfeer is of als we onze “spons” laten krimpen door ontbossing en dergelijke, lopen we het risico de atmosfeer te overspoelen met koolstofgassen. Als onze atmosfeer te veel koolstof bevat, wordt de warmte opgesloten en begint de hele hel los te breken. Praktisch gezien betekent dit dat ons relatief milde klimaat op aarde chaotischer zal worden. Na het laatste orkaanseizoen is dat zeker geen goede zaak.

Wat zijn de nadelen?

Rekening houdend met de biomassakringloop zijn de negatieven van alle energieproductie uit biomassa dat er meer koolstofgassen ontstaan. Een holbewoner die naast een vuur in een grot zit, gebruikt biomassa-energie om warmte te produceren, maar de zwarte rook is een zeer vervelende koolstofvervuiler. In moderne termen lost biomassa-energie niet echt de hoeveelheid koolstof op die we in de atmosfeer stoppen. Toch is er een argument aan de andere kant van de biomassamunt.

Wat zijn de voordelen?

Voorstanders van biomassa stellen dat het een betere energiebron is dan fossiele brandstoffen. De basis van dit argument is dat planten [biomassa] veel kleinere hoeveelheden koolstofgassen hebben opgenomen over een kortere periode dan fossiele brandstoffen. Het verbranden ervan is dus een koolstofneutrale situatie. Het probleem is natuurlijk dat, zelfs als dit concept correct is, we onze koolstofuitstoot niet verminderen. Op dit moment moeten we de uitstoot van koolstofgassen verminderen en niet onze huidige productie op peil houden.